Hizmetlerimiz

 • ÜRETİM YERİ İZNİ ve cGMP SERTİFİKASYON İŞLEMİ TAMAMLANAN ÜNİTELER
 • β-LAKTAM ÜNİTESİ;
 • Memiçi tüpler (Mastit), (Penisilin ve Sefolosporinler),
 • Oral tozlar (Penisilin ve Sefolosporinler),
 • EKTOPARAZİTER ÜNİTESİ;
 • Likit Üretim –Harici Ürünler (Büyük Hacimli Sıvılar –Pour On, Banyo),
 • (Küçük Hacimli Sıvılar –Spot-On),
 • Toz Üretim–Harici Dökme Tozlar,
 • NON- β-LAKTAM ÜNİTESİ;
 • Oral Tozlar–Dahili Kullanım,
 • Oral Likit–Dahili Kullanım,
 • Yarı Katılar (krem, merhem),
 • Tabletler,