Albafarma İlaç San. ve Tic Ltd Şti.olarak Kalite Politikamız;
The quality policy of Albafarma Pharmaceutical Industry ;

 

Veteriner İlaç sektöründeki tüm yenilik ve gelişmeleri devamlı takip eder,  kullanıma almayı öncelikli faaliyetlerimiz olarak görürüz.
We constantly follow all the innovations and developments in the Veterinarian pharmaceutical industry and we consider it as our priority activities.

 

Sektörümüz gereği, ürünlerin geliştirilmesi, üretilmesi ve sunulması ile ilgili  T.C Tarım ve Orman Bakanlığı yasa ve yönetmelikleri ve yürürlükte olan güncel İyi Üretim Uygulamaları (cGMP) kurallarına sürekli olarak uygunluğu sağlarız.
As required by our industry, we ensure consistently compliance with the laws and regulations of the Republic of Turkey Ministry of Agriculture and Forestry and the current Good Manufacturing Practices (cGMP) rules regarding the development, production and delivery of products.

 

Ürünlerimizi, kullanım amacına uygun, güvenilir, kalite ve etkinlik açısından beklentileri karşılayan Kalite Güvence Sistemleri’ni uygular ve sistemimizi sürekli iyileştiririz.
We implement Quality Assurance Systems that meet our expectations in terms of quality, efficiency and reliability, and continuously improve our systems.

 

Müşterilerimizi memnun edebilmek için beklentilerini en iyi şekilde anlayarak bu beklentileri azami seviyede karşılamak için çaba gösterir, kendilerini değerli hissetmelerini sağlarız.
In order to satisfy our customers, we understand their expectations in the best way and strive to meet these expectations at the maximum level and make them feel valuable.

 

Tüm çalışanlarımızı ve paydaşlarımızı dinleyerek onlar ile bilgi paylaşımında bulunuruz.
We share information with them by listening to all our employees and stakeholders.

 

Operasyonlarımızın tüm aşamalarında Çevre, Sağlık ve İş Güvenliği yasal mevzuatlara & uygunluk yükümlülüklerine uyarız.
In all stages of our operations, we comply with environmental, health and occupational safety regulations & compliance obligations.