İstanbul Tuzla Organize San. Bölgesi 8. Cad. No :11 Tuzla/İstanbul           0(216) 504 30 10-13             info@albafarma.com.tr

 

Çevre Politikamız

Albafarma ilaç olarak çevreyi temizlemek yerine kirletmemek düşüncesi ile çevre kirliliğine sebep olabilecek etkenleri kontrol altına almak ve azaltmayı hedeflemektedir. Bu bakış açısı ile oluşturulan çevre politikamız çerçevesinde;

Faaliyetler sonucunda oluşan atıkların takibini yaparak, atık azaltıcı faaliyetleri özendirip desteklemek, tekrar kullanım, geri kazanım- dönüşümü sağlamak, mümkün olmadığı durumlarda bertaraf ettirmek,

Enerji ve doğal kaynakların verimli kullanılmasına ortam hazırlamak ve tüm çalışanlarımıza bu konuda farkındalık yaratmak,

Ulusal gereklilikler çerçevesinde sektörü ilgilendiren yasal yükümlülüklerin gerekliliklerini gerçekleştirmek,

İklim değişikliği etkilerini azaltmaya yönelik enerji verimliliği projelerinin geliştirilmesi ve sistemlerin iyileştirilmesi sağlamak, hedefimizdir.